Skip to content

Drs. Theo Wildeboer verzorgt trainingen en adviestrajecten over leiderschap en onderwijskwaliteit en staat schoolbesturen bij tijdens zijn interim werk.
Zijn motto?
Opbrengstgericht werken!

Bezoek onze websites

Lesgeven met meer impact

De basis van goed onderwijs? Zorg ervoor dat kinderen het echt snappen, want dan ervaren ze succes en zullen ze gemotiveerd raken. Dit beschouwt Wildeboer als lesgeven met impact: “Dat kinderen nieuwsgierig worden naar nieuwe stof, dat ze zelf actief worden om hun horizon te willen verbreden. Op die momenten plant je als leerkracht een zaadje.”

Wil jij weten wat de vier sleutels zijn voor een effectieve les?

Effectief leiding geven

De meest effectieve leider bestuurt in vertrouwen; hij of zij praat aan de voorkant over verwachtingen, polst tussendoor hoe het gaat, maar laat voor wat betreft de uitvoering ook maximale ruimte voor de professional. Theo Wildeboer leert schoolleiders om vooraf duidelijke doelen te stellen, regelmatig te kijken of iedereen in de goede richting beweegt en sneller in te grijpen als dat niet zo is.

Effectief leidinggeven op school kun je leren.

Kwaliteitsboost als interim

Terwijl de leerkrachten aan hun vakbekwaamheid moeten blijven werken, is de schooldirecteur idealiter een onderwijskundig leider die het team op een hoog niveau brengt en houdt. Ook bij interim werk stelt Theo Wildeboer vooraf duidelijke doelen, kijkt hij regelmatig of iedereen in de goede richting beweegt en grijpt hij snel in als dat niet zo is. “Vooral voor scholen of scholenkoepels die een kwaliteitsboost kunnen gebruiken, is deze manier van werken een must.”

Op zoek naar een ad interim bestuurder of waarnemend directeur?

Over Theo Wildeboer

Theo Wildeboer heeft een echt onderwijshart: als leerkracht en onderwijsadviseur in het basis-  en het speciaal onderwijs volgde hij altijd zijn innerlijke drive om te onderzoeken hoe iets écht in elkaar zit.

“Als leraar moet je je inleven in je leerlingen, in hun achtergrond en basiskennis. De kwaliteit van uitleggen is enorm bepalend voor het succes dat een leerling kan hebben.”

Door zijn eigen tijd als leerling in het voortgezet onderwijs, zijn jaren voor de klas en een studie onderwijskunde besloot Wildeboer zich te specialiseren op dit stukje van het lesgeven, oftewel het didactisch handelen.

Theo Wildeboer

Theo Wildeboer is ook beschikbaar als interim-directeur of bestuurder.

Inspiratie

Via podcasts over onderwijs wil Theo Wildeboer onderwijsprofessionals verder inspireren. In de podcasts gaat hij in gesprek met diverse wetenschappers over aspecten van het lesgeven. Daarnaast publiceert Theo Wildeboer regelmatig artikelen in diverse tijdschriften.

Referenties

"Met Theo haalde ik twee scholen uit de rode cijfers. Beide met een eigen dynamiek; verschillende zuilen. Dan werkt het niet als je twee keer hetzelfde verhaaltje houdt. En dat doet Theo dus ook niet. Hij werkt snel naar een situatie waarin je op eigen benen kunt staan en je eigen verbetertraject in handen krijgt. Hij denkt mee over de efficiëntie van zijn inzet. Als Theo zegt dat het goed komt, kómt het goed."
Steven Diepeveen
Directeur - o.b.s. Slingerbos
"We trekken nu ruim een jaar samen op. Wat heb ik veel van je geleerd. Jij laat zien dat leiderschap veel meer is dan managen, besturen en nog wat leiderschapstrucs. Het begint met je grondhouding 'wees nieuwsgierig'. Ik ervaar dat jij collega’s en vraagstukken op die manier benadert. In het MT breng je duidelijkheid, sta je open voor ideeën, relativeer je en zet je samen met ons de koers uit. Ik ben erg blij met onze samenwerking!"
Marianne Heijting
Directeur Onderwijs - Scholengroep Carmel Hengelo
"Wat Herman den Blijker in de keuken doet, doet Theo op scholen. Met de nodige humor. Hij heeft snel overzicht en inzicht, haalt mensen goed bij de les. Wat hem absoluut onderscheidend maakt, is dat hij mensenkennis combineert met een zakelijke aanpak. Hij durft strak te sturen op de door directeuren zelf gestelde doelen. Daarin gaat hij verder dan gemiddeld. Veel directeuren zijn hem achteraf dankbaar."
Gert van Tol
Directeur-bestuurder - p.c.b.o. Dantumadiel
"Theo zit vol energie, ideeën en humor. Leuke vent, inspirerend om mee samen te werken. De metafoor van de piloot die hij gebruikt is mooi – die kan ik helemaal toepassen op mijn eigen schoolontwikkeling en mijn rol daarin. Ik zit bijna dertig jaar in het onderwijs en dan denk je al snel: ik ken het liedje wel. Dankzij Theo komt er elke keer weer een nieuw couplet bij!"
Siep Smidts
Directeur - c.b.s. De Piramiden
"Ik volgde de workshop schoolleider als piloot. Theo’s verhaal raakte mij en hij zette me aan het denken. Ik heb me gerealiseerd dat ik teveel wil sturen en dat ik er beter aan doe als ik anderen meer ruimte geef. Om het beeldend te zeggen: dankzij Theo weet ik dat ik natuurlijk de stuurknuppel stevig vast moet hebben, maar dat sturen alleen goed is als de situatie dat vraagt."
Femke Brusche
Leerkracht - o.b.s. De Albatros
"De middag begon met het teamspel, een coöperatieve werkvorm waarbij we met elkaar in gesprek gingen over effectief lesgeven. Tijdens de inleiding werden we al enthousiast gemaakt over het onderwerp. Vervolgens vertelde Theo meer over de vier sleutelvragen die je jezelf kan stellen als je een les voorbereid. Deze sleutelvragen hebben te maken met: het lesdoel, de kortste weg naar Rome, actieve betrokkenheid en afstemming. Dit deed hij met interessante werkvormen, praktische voorbeelden, opdrachten en door met elkaar in gesprek te gaan. Kortom, een zeer effectieve middag!"
Meta Oudshoorn
Leerkracht, bouwcoördinator en schoolopleider - o.b.s. De Triangel

Verzoek om terug te bellen

Request for Call Back

Suffered alteration in some form, by injected humour
or good day randomised words.