Skip to content

Theo Wildeboer

Interim-bestuurder of waarnemend directeur

Bezoek mijn websites

U zoekt een interim-bestuurder of waarnemend directeur?

Als onderwijsadviseur met ruim 25 jaar ervaring weet ik wat mij te doen staat. Na vele tientallen scholen en schoolbesturen geholpen te hebben met complexe onderwijsinhoudelijke en samenwerkingsproblemen kan ik veel uitdagingen aan. Ik verdiep me in uw situatie en ik zorg ervoor dat uw school of scholenkoepel er sterker uitkomt. Dat doe ik niet vanaf de zijlijn, maar samen met u en uw team. Ontdek hoe ik dat aanpak en waar u mij voor kunt vragen!

Aangenaam, Theo Wildeboer

Ik ben afgestudeerd onderwijskundige en senior onderwijsadviseur. Als interimmer deins ik niet terug voor ‘gedoe’. Dat wil niet zeggen dat ik meteen de oplossing heb, maar wél dat deze er gaat komen. Dat bereik ik met inhoudelijke kennis, het vermogen om een team of directeurengroep op sleeptouw te nemen, het gesprek op gang te brengen en vertrouwen te herstellen. Daarnaast prijzen anderen mij om het zakelijk organiseren/aansturen van processen en de vaardigheid om mensen in hun kracht te zetten. Ook in tijden dat de onderwijs- of leskwaliteit zwaar onder druk staat.

Misschien kent u mij wel

In de afgelopen jaren werkte ik met vele leerkrachten, directeuren en schoolbesturen uit het basis- en speciaal (voortgezet) onderwijs. Scholen met het predicaat ‘zeer zwak’ of ‘onvoldoende’ zette ik samen met het team weer op de rails. Bij velen van hen bracht ik de methodiek de 4 sleutels voor een effectieve les in de praktijk. Wellicht heeft u mijn boek Slim! 50 managementtechnieken om uw school te leiden wel gelezen, of heeft u mijn podcast over onderwijs al eens beluisterd. Zegt bovenstaande u niets? Geeft niets, ik kom graag bij u langs om eens kennis te maken.

Expert in primair onderwijs

Mijn hart ligt bij het primair onderwijs. Ik heb veel ervaring met diverse soorten scholen, van speciaal onderwijs tot regulier onderwijs en van scholengemeenschappen tot kleine scholen. Overal waar ik ben vind ik mijn weg, zowel op menselijk, inhoudelijk als zakelijk vlak. Natuurlijk houd ik daarbij rekening met de dynamiek en de situatie van uw school(bestuur).

De oplossing ligt vaak in planmatig en vasthoudend verbeteren van de onderwijskwaliteit. ‘Besturen in vertrouwen’ is voor mij hierin bepalend, want de professional weet hoe hij het spel moet spelen.

U kunt mij vragen als..

 • interim-bestuurder
 • waarnemend directeur van een grote school

Door jarenlange ervaring, ook als scholenauditor, ben ik eveneens een goede gesprekspartner van de Onderwijsinspectie.

Voor uiteenlopende opdrachten

De vraag waar een school of bestuur mee zit, is steeds weer anders. Ik heb de beschikking over een ruim gevulde toolbox die ik gebruik om antwoorden te vinden. In de toolbox zit mijn ervaring, inhoudelijke kennis van het onderwijs, gesprekstechnieken, good practices van schoolbeleid, empathie en meer. Samen met u bespreken we welke tools er nodig zijn om uw vraag te beantwoorden.

Recente projecten

 • Projectleider kwaliteitszorg (PDCA) scholengroep
 • Ondersteunen bestuur bij voorbereiding vierjaarlijks onderzoek Onderwijsinspectie
 • Kartrekker intern scholentoezicht en kwaliteitszorg
 • Auteur strategisch beleidsplan voor bestuur
 • Externe voorzitter/rapporteur collegiale visitatiecommissie
 • Adviseur van bestuur rond cao-verplichtingen
 • Auditor ‘zicht op ontwikkeling’ op 18 scholen van SWV
 • Beoordelaar van leerkrachtgedrag (inclusief rapportages)
 • Interim-directeur zwakke school voor voortgezet speciaal onderwijs
 • Organisator en begeleider visiedag schoolteam i.v.m. nieuw schoolplan

Wat zeggen anderen?

Iemand kan nog zoveel weten, uiteindelijk gaat het erom hoe hij deze theorie tot leven brengt. En hoe dit ervoor gaat zorgen dat uw ambitie op een prettige manier wordt behaald. Bij onderstaande scholen ging dat als volgt:

“Theo combineert mensenkennis met een zakelijke aanpak”

“Wat Herman den Blijker in de keuken doet, doet Theo op scholen. Met de nodige humor. Hij heeft snel overzicht en inzicht, haalt mensen goed bij de les. Wat hem absoluut onderscheidend maakt, is dat hij mensenkennis combineert met een zakelijke aanpak. Hij durft strak te sturen op de door directeuren zelf gestelde doelen. Daarin gaat hij verder dan gemiddeld. Veel directeuren zijn hem achteraf dankbaar.” – Gert van Tol

“Als Theo zegt dat het goedkomt, kómt het goed”

“Met Theo haalde ik twee scholen uit de rode cijfers. Beide met een eigen dynamiek; verschillende zuilen. Dan werkt het niet als je twee keer hetzelfde verhaaltje houdt. En dat doet Theo dus ook niet. Hij werkt snel naar een situatie toe waarin je op eigen benen kunt staan en je eigen verbetertraject in handen krijgt. Hij denkt mee over de efficiëntie van zijn inzet. Als Theo zegt dat het goed komt, kómt het goed.” – Steven Diepeveen

Frisse wind binnen uw organisatie nodig?

Vanuit een zeer gedegen kennis van onderwijszaken en bestuurlijke ervaring kan ik besluiten nemen en uitvoeren die uw school of koepel van scholen goed laat draaien. Besluiten die niet alleen u, maar ook het personeel, de ouders en de raad van toezicht vertrouwen geven. Neem gerust contact met mij op om vrijblijvend kennis te maken!

Verzoek om terug te bellen

Request for Call Back

Suffered alteration in some form, by injected humour
or good day randomised words.