Over ons

Wildeboer Onderwijsadvies

Wildeboer Onderwijsadvies ondersteunt schoolleiders, leraarcoaches, intern begeleiders en leerkrachten bij het effectiever maken van lessen door wetenschappelijke kennis, technieken en instrumenten aan te reiken waarmee op de effectiviteit van instructie gereflecteerd kan worden.

Wildeboer Onderwijsadvies richt zich met name op het thema instructie, maar houdt zich ook bezig met audits en leiderschap.

Theo Wildeboer
Oprichter en eigenaar van Wildeboer Onderwijsadvies is onderwijskundige drs. Theo Wildeboer. Theo heeft gewerkt als leerkracht in het po en so, en was hogeschooldocent en interim-schoolleider. Momenteel houdt hij zich bezig met instructiescholing, adviseert hij bij verbetertrajecten voor (zeer) zwakke scholen en geeft hij presentaties luchtvaart en leiderschap. Ook verzorgt hij workshops  en presentaties over luchtvaart en leiderschap.

4 sleutels voor een effectieve les
Theo Wildeboer bedacht vier sleutelvragen ten aanzien van instructiegedrag en beschreef deze in het boek Slim! De 4 sleutels voor een effectieve les. Verder ontwikkelde Theo onder andere de Reflectiebox Instructiegedrag, een methodiek om leerkrachten en directeuren te laten reflecteren op de effectiviteit van een les.

Leiderschap
In het boek Slim! 50 managementtechnieken om uw school te leiden beschrijft Theo drie belangrijke rollen van de huidige schoolleider (manager, gids en coach) en reikt hij instrumenten aan waarmee deze rollen adequaat kunnen worden ingevuld. Vanuit de metafoor van de luchtvaart (Theo is zelf gebrevetteerd piloot) trekt hij parallellen tussen sturen in de cockpit en resultaatgericht leidinggeven op school.

CRKBO-geregistreerd
Wildeboer Onderwijsadvies is geregistreerd als een instituut voor kort beroepsonderwijs bij het CRKBO. Dat betekent dat wij nascholingsactiviteiten en reflectie-instrumenten btw-vrij kunnen aanbieden.

Teamwork
Op het gebied van scholing en begeleiding van leerkrachten en schoolleiders werkt Wildeboer Onderwijsadvies samen met andere – eveneens zeer ervaren – onderwijsadviseurs.