Podcast

Podcast

Hier kunt u luisteren naar de podcast ‘De 4 sleutels voor een effectieve les’.

Aflevering 5: dr. Pieternel Dijkstra – november 2019

Heeft het nut om leerlingen leerstrategieën aan te leren?

Deze vraag staat centraal in alweer de vijfde podcast-uitzending van ‘de vier sleutels voor een effectieve les’. Veel leerkrachten en schoolteams zijn ermee in de weer, maar heeft het eigenlijk wel nut? Gaan leerlingen met andere woorden hierdoor écht beter leren en verbeteren dan de prestaties? Dr. Pieternel Dijkstra, wetenschapper en auteur, schreef er in 2015 een interessant boek voor leerkrachten over (‘Effectiever leren met leerstrategieën’) en binnenkort komt er een beproefde test op de markt om vast te stellen in hoeverre kinderen belangrijke leerstrategieën beheersen. Beluister de podcast en laat horen wat je ervan vindt!

Gerelateerde links van dr. Pieternel Dijkstra

1. Strategie voor leren – Website bezoeken
2. Boek ‘Zelfregulerend leren, Effectiever leren met leerstrategieën’, Boom uitgevers Amsterdam – Website bezoeken
3. Vragenlijst ‘Nederlandse Vragenlijst voor Effectieve Leerstrategieën | Basisset’, Boom uitgevers Amsterdam – Website bezoeken
4. Pieterneldijkstra.nl – Website bezoeken
5. Effective Strategies for Self-regulated Learning: A Meta-Analysis – Artikel lezen

Aflevering 4: prof. dr. Paul A. Kirschner | Deel 2 – oktober 2019

Strategieën voor beter lesgeven.

In deel 2 van de podcast met prof. dr. Paul Kirschner (een internationaal erkend en veelgeprezen onderwijswetenschapper) gaan we dieper in op het lesgeven zelf. Wie speelt eigenlijk de hoofdrol in de les? Wat doet een vakbekwame leerkracht? Zijn er bepaalde lestechnieken waarmee je leerlingen een grote dienst bewijst? Natuurlijk staan we ook stil bij de afscheidsrede van Kirschner als hoogleraar bij de Open Universiteit (13 december 2019) en het symposium dat rond zijn emeritaat wordt georganiseerd over ‘nut en betekenis van onderwijswetenschappen voor het maken van goed onderwijs’. Hieronder is een aantal interessante links te vinden.

Gerelateerde links van prof. dr. Paul A. Kirschner

1. Afscheidsrede universiteitshoogleraar Paul A. Kirschner en wetenschappelijk symposium, Open Universiteit – Website bezoeken
2. Boek ‘Wijze lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek’ binnenkort beschikbaar, Open Universiteit – Website bezoeken

Aflevering 3: prof. dr. Paul A. Kirschner | Deel 1 – september 2019

Onderwijs moet efficiënt, effectief en bevredigend zijn voor zowel de leerling als de docent.

In deze aflevering is prof. dr. Paul A. Kirschner mijn gast. Kirschner is sinds 1 juni emeritus hoogleraar onderwijspsychologie aan de Open Universiteit en veel leraren kennen hem van zijn boeken Op de schouders van reuzen, Jongens zijn slimmer dan meisjes en Juffen zijn toffer dan meesters. Kirschner is ook internationaal een veelgeprezen onderzoeker. Zo ontving hij een eredoctoraat in Finland en is hij betrokken bij internationale wetenschappelijke instituten. “Onderwijs moet efficiënt, effectief en bevredigend zijn voor zowel de leerling als de docent”, zo stelt Kirschner, en wanneer we deze criteria op onze lessen toepassen, dan sneuvelen er een flink aantal romantische ideeën over leren op school. Bijvoorbeeld de idee dat leerlingen geoefende ‘zelfontdekkers’ zijn. Ook gaat Kirschner in op de 21e-eeuwse vaardigheden (die volgens hem helemaal niet bestaan!) en vertelt hij bevlogen over belangrijke technieken tijdens de les, bijvoorbeeld om ‘vergeten’ tegen te gaan.

Gerelateerde links van prof. dr. Paul A. Kirschner

1. Paul Kirschner, Blogcollectief Onderzoek Onderwijs – Website bezoeken
2. Op de schouders van reuzen, Didactief online – Website bezoeken

 

Aflevering 2: prof. dr. Anna Bosman – augustus 2019

De academisch geschoolde leerkracht.

In deze aflevering is prof. dr. Anna Bosman mijn gast. Bosman is hoogleraar op de leerstoel ‘Dynamiek van leren en ontwikkeling’ (Radboud Universiteit) en directeur van de universitaire opleiding voor leerkrachten. Bosman is een groot voorstander van de ‘academisch geschoolde leerkracht’. Waarom? Ze weten nu eenmaal meer over leren en ontwikkeling, kennen de doorgaande leerlijnen beter en snappen gemiddeld genomen beter hoe expliciete directe instructie in elkaar steekt.

Verder: leerkrachten realiseren zich heel vaak niet dat ze onbedoeld de kansenongelijkheid in hun klas versterken, in plaats van deze te verminderen. In deze podcastaflevering legt Bosman uit hoe dat zit en wat je als leerkracht hieraan kunt doen.

Ook het wensenpakket van ‘Curriculum.nu’ komt ter sprake. Als dit pakket aan doelen en didactische aanpakken in Nederland wordt ingevoerd, dan zullen onze kinderen nog veel slechter gaan presteren op taal en rekenen, aldus Bosman. We gaan kelderen op de internationale rankings. Bosman signaleert wel een hele positieve kentering. Steeds meer leerkrachten komen op voor hun vak. Ze willen weer tijd en energie gaan stoppen in echt lesgeven.

Gerelateerde artikelen van prof. dr. Anna Bosman

1. Tips voor de praktijk; Zo leer je kinderen lezen en spellen in groep 3; Schraven-Bosman; 2007 – Artikel lezen
2. The ecology of spelling instruction: effective training in first grade; van Leerdam-Bosman-van Orden 1998 – Artikel lezen

 

Aflevering 1: dr. Kees Vernooy – juli 2019

Wat is van belang voor goed lesgeven?

In deze aflevering is dr. Kees Vernooy mijn gast. Vernooy benadrukt het belang van effectief lesgeven, vooral ook in relatie tot goede leesvaardigheden. Effectief lesgeven, zo stelt Vernooy, is vooral opbrengstgericht lesgeven. En als het schoolteam op dit punt steken laat vallen, dan is de schade voor de leerlingen én de maatschappelijke schade groot. Nederland is bijvoorbeeld kampioen in het afgeven van dyslexieverklaringen!

Vernooy betoogt dat de kennisbasis in Nederland omtrent effectief lesgeven mager is en schoolteams daardoor een gemakkelijke prooi van slimme verkopers worden die hun niet bewezen onderwijsaanpakken aan de man brengen: ‘breinleren’, ‘bewegen tijdens het leren’, ‘gepersonaliseerd onderwijs’ en programma’s om de ‘zelfsturing’ van leerlingen te vergroten zijn hier voorbeelden van.

Tot slot vertelt Vernooy over het belang van onderwijskundig leiderschap op school. De directeur moet gefocust zijn op goede resultaten en veel vaker ingrijpen als leerkrachten menen naar hun eigen inzichten over ‘wat werkt’ te kunnen handelen.

Gerelateerde artikelen van dr. Kees Vernooy

1. Schoolleiders LET OP!; Onderwijsmythen ontmaskert; Vernooy; 2017 – Lees het artikel
2. ‘In principe kan elk kind leren lezen’; Vernooy; 2017 – Lees het artikel
3. De leereffecten van het Enschedese lees- en rekenverbeterplan; Kappen-Vernooy; 2016 – Lees het artikel
4. Het belang van onderwijskundig leiderschap; Vernooy; 2017 – Lees het artikel
5. Goed leren lezen; Arnoutse-Vernooy; 2018 – Lees het artikel

 

Op zoek naar de Reflectiebox Instructiegedrag? Deze is voortaan enkel verkrijgbaar in combinatie met de bijbehorende training.

Over de training