Projecten

Projecten

Lopende projecten:

 • – Procesbegeleider ontwikkeling strategisch beleidsplan en schoolplannen koepel van SO-scholen
 • – Interim basisschool met bestuurlijke opdracht tot kwaliteitsverbetering
 • – Projectleider implementatie (ontwikkelingsgerichte) gesprekkencyclus voor scholenkoepel
 • – Diverse trainingen rond ‘de 4 sleutels voor een effectieve les’
 • – Lesson study’s met schoolteams rond ‘de 4 sleutels voor een effectieve les’

Afgeronde projecten:

 • – Interim grote VSO/ZML school met predicaat ‘onvoldoende’
 • – Invoeren kwaliteitszorgsysteem op scholengroep speciaal onderwijs
 • – Studiedag grote SBO ‘Expliciete directe instructie en het gebruik van strategiekaarten’
 • – Projectleider kwaliteitszorg (PDCA) scholengroep (bestuur en scholen)
 • – Kartrekker intern scholentoezicht en kwaliteitszorg (betrokkenheid staf, bestuurder, directeuren en IB-ers)
 • – Externe voorzitter/rapporteur collegiale visitatiecommissie van een scholengroep
 • – Auditor op 18 scholen van SWV (onderzoek naar zorgstructuur/passend onderwijs)
 • – Begeleider zwakke school voor voortgezet speciaal onderwijs (ZMOK: nu voldoende inspectie)
 • – Ondersteunen bestuur bij de voorbereiding vierjaarlijks onderzoek van inspectie
 • – Auteur strategisch beleidsplan voor bestuur
 • – Adviseur van bestuur rond cao-verplichtingen (start, basis en vakbekwaam)
 • – Beoordelaar van leerkrachtgedrag (inclusief rapportages) in opdracht besturen
 • – Visiedag schoolteam i.v.m. nieuw schoolplan
 • – Auteur schoolplannen voor 6 scholen
 • – Studiedag school voor speciaal onderwijs over ‘beredeneerd aanbod’
 • – Coaching enkele directeuren en bestuurders
 • – Studiedag stichtingskoepel ‘Planmatig werken aan onderwijskwaliteit’ (standaard KA1 t/m KA3)
 • – Training 110 (adjunct) directeuren en IB-ers rond Reflectiebox Instructiegedrag (meerjarenproject)
 • – Ontwikkelaar en trainer Leergang ‘Leidinggeven aan instructiespecialisten’ (herregistratie Schoolleidersregister)
 • – Ontwikkeling en revisie van 28 e-learningcursussen
 • – Ontwikkeling podcast over lesgeven