Projecten

Projecten

Lopende projecten:

 • – Projectleider kwaliteitszorg scholengroep
 • – Externe voorzitter/rapporteur collegiale visitatiecommissie van een scholengroep
 • – Kartrekker intern scholentoezicht (betrokkenheid staf, bestuurder, directeuren en IB-ers)
 • – Trainer Leergang ‘Leidinggeven aan instructiespecialisten’ (herregistratie Schoolleidersregister)
 • – Workshopleider rond ‘de 4 sleutels voor een effectieve les’
 • – Auteur strategisch beleidsplan voor bestuur
 • – Auditor op 22 scholen van SWV (onderzoek naar zorgstructuur/passend onderwijs)
 • – Training 89 (adjunct) directeuren en IB-ers rond Reflectiebox Instructiegedrag (meerjarenproject)
 • – Auteur schoolplannen voor 6 scholen
 • – Ontwikkelaar van e-learning cursussen
 • – Adviseur van bestuur rond cao verplichtingen (start, basis en vakbekwaam)

Afgeronde projecten:

 • – Begeleider zwakke school voor voortgezet speciaal onderwijs
 • – Assessor van leerkrachtgedrag (inclusief rapportage)
 • – Studiedag school voor speciaal onderwijs over ‘beredeneerd aanbod’
 • – Ontwikkeling van 7 e-learning cursussen
 • – Coaching enkele directeuren en 1 bestuurder
 • – Ondersteunen bestuur bij de voorbereiding vierjaarlijks onderzoek van inspectie