Projecten

Projecten

Lopende projecten:

 • – Interim manager Onderwijs op grote VSO/ZML school (2 dgn. per week tot eind 2020)
 • – Invoeren kwaliteitszorgsysteem op scholengroep speciaal onderwijs (procesmanager tot juni 2020)
 • – Kartrekker intern scholentoezicht (betrokkenheid staf, bestuurder, directeuren en IB-ers)
 • – Trainer Leergang ‘Leidinggeven aan instructiespecialisten’ (herregistratie Schoolleidersregister)
 • – Workshopleider rond ‘de 4 sleutels voor een effectieve les’
 • – Training 110 (adjunct) directeuren en IB-ers rond Reflectiebox Instructiegedrag (meerjarenproject)
 • – Ontwikkelaar van e-learning cursussen
 • – Adviseur van bestuur rond cao verplichtingen (start, basis en vakbekwaam)
 • – Studiedag grote SBO ‘Expliciete directe instructie en het gebruik van strategiekaarten’
 • – Ontwikkeling podcast over lesgeven

Afgeronde projecten:

 • – Visiedag schoolteam i.v.m. nieuw schoolplan
 • – Projectleider kwaliteitszorg scholengroep
 • – Externe voorzitter/rapporteur collegiale visitatiecommissie van een scholengroep
 • – Auteur schoolplannen voor 6 scholen
 • – Auteur strategisch beleidsplan voor bestuur
 • – Auditor op 18 scholen van SWV (onderzoek naar zorgstructuur/passend onderwijs)
 • – Begeleider zwakke school voor voortgezet speciaal onderwijs (nu voldoende inspectie)
 • – Assessor van leerkrachtgedrag (inclusief rapportage)
 • – Studiedag school voor speciaal onderwijs over ‘beredeneerd aanbod’
 • – Ontwikkeling en revisie van 25 e-learningcursussen
 • – Coaching enkele directeuren en 1 bestuurder
 • – Ondersteunen bestuur bij de voorbereiding vierjaarlijks onderzoek van inspectie
 • – Studiedag Stichtingskoepel ‘Planmatig werken aan onderwijskwaliteit’ (standaard KA1 t/m KA3)

Op zoek naar de Reflectiebox Instructiegedrag? Deze is voortaan enkel verkrijgbaar in combinatie met de bijbehorende training.

Over de training